Oedeembehandeling met compressie

Veneuze insufficiëntie en zwelling

Veneuze insufficiëntie, wat zwelling van de voeten veroorzaakt, ontstaat doordat de bloedstroom vanuit de onderste ledematen vertraagt, terwijl de veneuze druk stijgt en vloeistoffen lekken vanuit de capillaire aderen naar het weefsel. Zwelling treedt op wanneer het lymfestelsel het opgehoopte vocht niet kan verwijderen. Veneuze insufficiëntie is vaak de oorzaak van zwelling en kan leiden tot lymfoedeem, spataderen, ontstekingen en beenulcera.

Effectieve behandeling van oedeem

Bij de behandeling van oedeem wordt druk gebruikt om geleidelijke compressie te bieden. Deze compressie is het sterkst in de extremiteiten en neemt geleidelijk af richting het midden van het lichaam. Kleding dat dit type druk geeft heet medische compressiekleding en ondersteunt de natuurlijke lymfecirculatie van het lichaam. Compressietherapie wordt toegepast in compressieklassen 1 tot 4.

Veelvuldig gebruik voor optimale resultaten

Compressiekleding draagt u meestal overdag. De therapie vereist toewijding en de kleding kan ook in de nacht of in rust gedragen worden. Als de compressie ongemak veroorzaakt, trekt u het kledingstuk tijdelijk uit of kiest u er met uw behandelaar voor een kledingstuk met minder compressie, voor bijvoorbeeld ‘s nachts.

Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen worden aanbevolen voor mensen met een zittende of staande levensstijl, tijdens reizen, tijdens de zwangerschap en na operaties. Het vertraagt het optreden van symptomen van aangeboren aandoeningen aanzienlijk.

Toepassing van compressietherapie

Compressietherapie is nodig bij mensen met veneuze insufficiëntie, lymfoedeem, veneuze ulcera, zwelling als gevolg van verwondingen of operaties. Zwelling ontstaat door opgehoopt vocht tussen de cellen, mogelijk als gevolg van onvoldoende functioneren van het lymfestelsel, oppervlakkige aderen of weefselschade.

Voorbeelden van gebruik

 • Lymfoedeem, lipoedeem
 • Aderzweren in de benen
 • Veneuze insufficiëntie
 • Ulcera, diepe veneuze trombose
 • Traumatisch oedeem
 • Rusteloze benen
 • Klippel-Trénaunay syndroom
 • Beenvliesontsteking en andere aandoeningen aanbindweefselplaten
 • Pijn veroorzaakt door lymfeproblemen

Doelstellingen

 • Verbeteren spierpompfunctie door betere terugstroming van veneus bloed naar het hart
 • Vermindering van het weglekken van vloeistof van aders naar weefsels
 • Het weer terug drukken van vloeistof uit weefsels naar de aders en het lymfevatenstelsel ter vermindering van lymfoedeem en wondexcudaat
 • Sturen van vloeistofcirculatiestelsel van het lichaam
 • Vermindering van ontstekingen
 • Pijnbeheersing
 • Preventie

LYMED OPLOSSINGEN

Lymed Compression

Medische compressiekleding