Druk- en stofkeuzes voor Sense-producten

Algemene uitgangspunten

Medium druk en medium stof voor functionaliteit

Het meest voorkomende Sense-product voor zowel volwassenen als kinderen, ter ondersteuning van functionaliteit, is een product met milde druk en medium stof.

Geen sterke druk en sterke stof nodig

Voor functionaliteitsondersteuning is er zelden behoefte aan drukkleding met sterke druk en sterke stof.

Aanbevolen keuzes voor het eerste Sense-product

Bij het bestellen van het eerste Sense-product adviseren we altijd de meest gangbare stof- en drukniveaus te selecteren voor het kledingstuk.

Aanpassing van druk en stof

Als de gebruiker een steviger gevoel of druk nodig heeft, kan het gevoel dat het product geeft worden aangepast door het drukniveau of de stof te veranderen. Als een hoger drukniveau niet geschikt is voor de gebruiker, raden we aan de stof van het volgende product te veranderen in een sterkere stof zonder het drukniveau te veranderen. Zo kunnen we een steviger gevoel aan het product geven zonder het drukniveau te verhogen.

Specifieke situaties

Aanwezigheid oedeem

Oedeem moet altijd primair worden behandeld met een compressieproduct uit de compressieproductgroep voordat er wordt overgeschakeld naar Sense-producten.

Pijn syndroom

Het eerste Sense-product voor een volwassene met pijnsyndroom is meestal een product met medium druk en een medium stof. Bij oedeem moet een compressieproduct uit de compressieproductgroep worden gebruikt. Gebruikers met pijnsyndroom hebben vaak meerdere producten met verschillende drukniveaus en stoftypes die dagelijks kunnen worden afgewisseld op basis van de gewenste ondersteuning en gevoelens. In tegenstelling tot andere gebruikers van Sense-producten, kunnen gebruikers met pijnsyndroom zowel sterke druk als sterke stof gebruiken op hun producten.

Ehlers-Danlos syndroom (EDS)

Druk-kledingstukken die worden gebruikt voor de behandeling van het Ehlers-Danlos-syndroom variëren sterk. Sommige gebruikers hebben helemaal geen druk nodig, terwijl anderen het liefst de sterkst mogelijke druk willen. De uitdaging bij langdurige drukbehandeling van deze gebruikers is de voortdurend veranderende lichaamsomtrekken. Soms worden diverse sluitingen of aanvullende oplossingen ontworpen voor de producten, waarmee het druk-kledingstuk kan worden aangepast. Als het niet mogelijk is om te bepalen of een mild of stevig gevoel nodig is bij drukbehandeling, is het raadzaam om eerst het product met milde druk en medium stof te bestellen.

Kinderen

Voor kinderen onder de 10 jaar, evenals voor volwassenen, is het een goed idee om te kiezen voor een product met lichte druk en medium stof als het eerste Sense-product. Voor baby’s raden we een lichte stof en lichte druk aan. Voor kinderen die gediagnosticeerd zijn met een gevoelige braakreflex, raden we ook een product aan met lichte stof en lichte druk als eerste product.

Schouderbladverschuiving

Druk-niveaus voor producten bij Erbse parese of serratus anterior parese zijn vooraf bepaald. De druk van het schouderbladondersteunende vest en het lichaam is altijd licht en het product kan worden gemaakt van een sterke stof of, indien nodig, een medium stof.